VISIE, OVERTUIGING EN MISSIE

De Happiness Manager is opgericht vanuit de VISIE en OVERTUIGING dat iedereen gelijke rechten en kansen zou moeten hebben op een duurzame en passende arbeidsplaats.

De Happiness Manager zal er alles aan doen deze visie verder uit te dragen en daar waar mogelijk een bijdrage leveren in het vinden van een geschikte arbeidsplaats voor een enkele individu of groep personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De MISSIE van De Happiness Manager is jaarlijks ten minste 10 personen “happy” te maken door ze te begeleiden in het vinden van een duurzame passende arbeidsplaats. Dit kan door individuele begeleiding of deelname aan het Zero/No Coding opleidingstraject.