OVER ARTHUR

Arthur heeft ruim 25 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van ICT consultants. Zowel op persoonlijk als professioneel vlak weet hij het beste uit mensen te halen. In de afgelopen 25 jaar heeft z’n intuïtie hem nooit in de steek gelaten. Als zogenaamd mensen-mens voelt hij als geen ander aan waar de pijnpunten bij iemand liggen en op welke manier hij kan ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van iemand.

Vanuit z’n passie mensen te helpen is het idee ontstaat het bedrijf “De Happiness Manager” op te richten. Voor organisaties is het cruciaal dat medewerkers gelukkig zijn. Iedereen weet dat dit zo is maar helaas zijn er nog genoeg bedrijven die niet weten hoe ze dit moeten aanvliegen. De Happiness Manager kan daarbij helpen.

In de afgelopen twee jaar is Arthur betrokken geweest bij een aantal initiatieven op het gebied van Social Return. Dit thema heeft hem aan het denken gezet en hij is tot de conclusie gekomen dat we allemaal wat met dit thema zouden moeten doen. Of het nu gaat om Wajong jongeren, autisten, mensen die vanwege ziekte werkloos zijn geworden, ervaren 50+’ers zonder baan of hoog opgeleide statushouders zonder baan of een baan onder hun niveau. Voor al deze groepen geldt dat ze allemaal recht hebben op een passende arbeidsplaats in onze maatschappij. Gelukkig wordt er vanuit de politiek de nodige stimulans en druk op bedrijven uitgeoefend, maar dat is in de ogen van Arthur nog niet genoeg.